Brezilya Hakkında Genel Bilgiler

Resmi adıyla Brezilya Federal Cumhuriyeti olan Brezilya, hem Güney Amerika hem de Latin Amerika'daki en büyük ülkedir. 8,5 milyon kilometrekare yüzölçümü ile dünyanın beşinci en büyük ülkesi olan Brezilya, 211 milyondan fazla nüfusuyla dünyanın en kalabalık altıncı ülkesidir. Başkenti Brasília'dır ve en kalabalık şehri São Paulo'dur. Federasyon, 26 eyalet ve Federal Bölgenin birliğinden oluşur. Resmi dili Portekizce olan en büyük ülkedir. Latin Amerika'da Portekizce konuşan tek ülkedir. Yüzyılı aşkın bir süredir dünyanın dört bir yanından aldığı kitlesel göç nedeniyle, dünyanın en çok kültürlü ve etnik açıdan en farklı uluslardan biridir. Dünyanın en kalabalık Katolik nüfusa sahip ülkesidir.

Coğrafya

Doğuda Atlantik Okyanusu ile çevrili olan Brezilya, 7.491 kilometrelik bir kıyı şeridine sahiptir. Ekvador ve Şili dışında Güney Amerika'daki diğer tüm ülkeler ile sınırı bulur ve kıtanın kara alanının yüzde 47,3'ünü kaplar. Amazon havzası, çok çeşitli yaban hayatına, ekolojik sistemlere ve koruma altındaki çok sayıda doğal yaşam alanına ev sahipliği yapan geniş bir tropikal ormanı içerir. Bu çevresel zenginlik Brezilya'yı, dünyanın mega çeşitliliğe sahip 17 ülkesinden biri olmasını sağlarken, ormansızlaşma ve çevrenin korunması ile ilgili önemli küresel tartışmaların da konusu yapar.

Tarih

Brezilya, kaşif Pedro Álvares Cabral'ın 1500 yılında karaya ayak basarak Portekiz İmparatorluğu için bölgede hak talep etmeden önce çok sayıda kabile ulusunun yaşadığı bir yerdi. Brezilya, imparatorluğun başkentinin Lizbon'dan Rio de Janeiro'ya taşındığı 1908 yılına kadar bir Portekiz kolonisi olarak kaldı. 1815'te Portekiz Brezilya ve Algarves Birleşik Krallığı'nın kurulmasıyla koloni krallık mertebesine yükseldi.

1822'de anayasal monarşi ve parlamenter sistem altında yönetilen üniter bir devlet olan Brezilya İmparatorluğu'nun kurulması ile bağımsızlığına kavuştu. İlk anayasanın 1824'te onaylanması, şimdi Ulusal Kongre olarak adlandırılan iki meclisli bir yasama meclisinin kurulmasına yol açtı. Ülke, askeri darbenin ardından 1889'da başkanlık cumhuriyeti oldu. Otoriter bir askeri cunta 1964'te iktidara geldi ve 1985'e kadar hüküm sürdü, ardından sivil yönetim yeniden başladı. Brezilya'nın 1988'de kabul edilen mevcut sivil anayasası, onu demokratik bir federal cumhuriyet olarak tanımlıyor.

 

Zengin kültürü ve tarihi nedeniyle Brezilya, UNESCO Dünya Mirası Listesindeki kültürel ve doğal varlıkları sayısına göre dünyada on üçüncü sırada yer almaktadır.

Ekonomi

Brezilya, Dünya Bankası tarafından üst-orta gelirli bir ekonomi olarak sınıflandırılmıştır ve yeni sanayileşmiş bir ülke olarak Latin Amerika'daki küresel zenginliğin en büyük pay sahiptir. Gelişmiş bir yükselen ekonomi olarak kabul edilir.  Son 150 yıldır en büyük kahve üreticisi olan Brezilya dünyanın tahıl üretimindeki en büyük bölgelerinden biridir.

 

Brezilya bölgesel bir güçtür ve bazen uluslararası ilişkilerde büyük veya orta güç olarak kabul edilir. Uluslararası tanınırlığı ve etkisi nedeniyle bazı analistler tarafından yükselen bir güç ve potansiyel bir süper güç olarak sınıflandırılır.

 

Brezilya, Birleşmiş Milletler, G20, BRICS, Mercosul, Amerikan Devletleri Örgütü, Ibero-Amerikan Devletleri Örgütü ve Portekiz Dili Ülkeleri Topluluğu'nun kurucu üyesidir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Sao Paulo - Brezilya

2020 TürkiyeBrezilya.com All rights reserved