Brezilya'nın Bağımsızlığı

Brezilya, 16. yüzyılda Portekizliler tarafından "keşfedildiğinden" itibaren, bu toprakların yönetimi büyük ölçüde Portekizlilere bağlıydı. Elbette, Fransa gibi diğer ülkeler askeri ve siyasi güç elde etmeye çalıştılar, ancak büyük ölçüde başarısız oldular.

Portekiz'in Napolyon Fransası ile savaşının ardından Portekiz Naip Prensi (gelecekteki Kral João VI), annesi Portekiz Kraliçesi Maria I ve Kraliyet Mahkemesi ile birlikte 1808'de Brezilya kolonisine kaçtı. Brezilya Eyaleti olarak adlandırılan Portekiz kolonisinin bir krallık statüsüne yükseltilmesi ve bu Brezilya Krallığı'nın Portekiz Krallığı ve Algarve Krallığı ile eşzamanlı olarak birleşmesiyle Portekiz, Brezilya ve Algarves Birleşik Krallığı ortaya çıktı.

 

Kral João VI, 1815'te oğlu Dom Pedro'yu naip prens yaptı ve ona, ayrılması ya da ölmesi durumunda kralın yerine Brezilya'yı yönetme yetkisi verdi.

 

1820'de Portekiz, liberal anayasacılar tarafından başlatılan Anayasa Devrimi'ni yaşadı. Bu devrim, Kurucu Meclis'in toplanmasına, Krallığın ilk anayasasını oluşturmaya ve Kral Dom João VI'nın Brezilya'dan geri dönmesini talep edilmesine yol açtı. 26 Nisan 1821'de kral, Brezilya'yı naip prens ilan ettiği oğlu Dom Pedro'nun ellerine bırakarak Portekiz'e döndü. 

Bu sırada Brezilya'da bulunan Portekiz subayları, anayasalcı hareketin yanında yer aldılar. Portekiz ordusuna liderlik eden General Jorge Avilez, Dom Pedro'yu Krallık ve Maliye bakanlarını görevden almaya ve sürmeye zorladı. Bu adamlar Dom Pedro'ya sadıktı ve Prens, Avilez tarafından manipüle edildiği için çaresiz ve aşağılanmış hissediyordu. O andan itibaren Pedro bir daha asla askeri manipülasyona teslim olmayacağına yemin etti.

Sao Paulo Sanat Müzesi'nde asılı Portekiz Kralı VI. John'un portresi.

Eylül 1821'de Brezilya eyalet hükûmetleri, siyasi olarak Portekiz'e tabi oldularını ilan ettiler ve Pedro'ya yalnızca bir eyalet olan Rio de Janeiro valiliğinden başka bir şey bırakmadılar. Pedro'ya ayrıca Avrupa'ya dönmesi emredildi ve babasının 1808'de kurduğu mahkemeler kaldırıldı. Brezilya sakinleri bu aşamada Meclisin eylemlerine öfkelendiler. Bu, Bonificans'ın (Bonifácio de Andrada liderliğindeki) ve Liberallerin (Özgür masonlar tarafından desteklenen ve Joaquim Gonçalves Ledo liderliğindeki) ayaklanmasına neden oldu. Bu iki grup, sadece Brezilya'yı egemen bir monarşi olarak Portekiz ile birleştirmek istemeleri gerçeğiyle bir araya gelmişlerdi.

Meclisin elinde Dom Pedro'nun alay konusu olması ve aşağılaması devam ederken, Prens memleketinden gittikçe uzaklaştı ve

sadakatini yavaş yavaş Brezilya'ya kaydırdı. Daha sonra eşi Prenses Leopoldina'nın teşvikiyle Pedro, 9 Ocak 1822 tarihli gazetelerde şu duyuruyu yaptı: “Herkesin iyiliği ve milletin genel mutluluğu için, hazırım: Halka söyleyin, kalıyorum".

 

Pedro, açıklamasına yanıt olarak silahlı isyanları kışkırtan Jorge Avilez'i görevden aldı ve askerleri ile birlikte Portekiz'e geri dönmelerini emretti. José Bonifácio, Ocak 1822'de Krallık ve Dışişleri Bakanı oldu ve Pedro ile kısa süre sonra hem kişisel hem de politik olarak çok yakınlaştılar.

 

Pedro, 25 Ağustos 1822'de Brezilya davasına bağlılık sözü vermek için São Paulo'ya gitti. 7 Eylül 1822'de Rio de Janeiro'ya dönerken, José Bonifácio'dan, Meclisin Bonifácio kabinesinin tüm eylemlerini iptal ettiğini ve elinde tuttuğu tüm gücü elinden aldığını bildiren bir mektup aldı. Bu Pedro için bardağı taşıran son damla oldu. 7 Eylül 1822'de arkadaşlarına ve Onur Muhafızlarına seslendi ve onlara bir zamanlar Portekiz ile sahip oldukları tüm bağların artık koptuğunu bildirdi. Onlara mavi ve beyaz kolluklarını (Ana Ülkeleri ile bağlarını simgeleyen) kaldırmaları talimatını verdi ve “Bağımsızlığa, özgürlüğe ve Brezilya'nın ayrılmasına selam olsun. Kanım, onurum, Tanrım için, Brezilya'ya özgürlük vereceğime yemin ederim. Bağımsızlık ya da ölüm!"

 

Bağımsız Brezilya'nın sözü hızla yayıldı ve yerel halk, Dom Pedro'nun takındığı tutumu kutladı. Resmi bağların kopması, 22 Eylül 1822'de Pedro'nun babası João VI'ya bir mektup yazmasıyla gerçekleşti. 12 Ekim 1822'de Prens Pedro, Brezilya'nın Anayasal İmparatoru ve Daimi Savunucusu Dom Pedro I olarak kabul edildi.

Brezilya'nın Anayasal İmparatoru ve Daimi Savunucusu Dom Pedro I

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Sao Paulo - Brezilya

2020 TürkiyeBrezilya.com All rights reserved