Siyasi Görünüm - Hükûmet Sistemi

Brezilya, başkanlık sistemi ile yönetilen demokratik bir federatif cumhuriyettir. 

 

Başkan, devlet başkanı ve hükûmet başkanıdır ve arka arkaya ikinci bir dönem için yeniden seçilme olasılığı ile dört yıllık bir dönem için seçilir.

 

Başkan, hükûmete yardımcı olan devlet bakanlarının atanmasından sorumludur.

 

Şu anki başkan Jair Bolsonaro'dur. Önceki başkan Michel Temer (eski başkan yardımcısı), görevden alınmasının ardından Dilma Rousseff'in yerini aldı.

Brezilya Federal Cumhuriyeti'nin siyasi-idari teşkilatı, Federasyon, eyaletler, Federal Bölge ve belediyelerden oluşur. Federasyon, eyaletler, Federal Bölge ve belediyeler "hükûmet alanları"dır.

 

Yasama, yürütme, ve yargı resmi olarak Anayasa tarafından oluşturulmuştur. Yürütme ve yasama organları, tüm hükümet alanlarında bağımsız olarak örgütlenirken, yargı yalnızca Federasyon, eyalet ve Federal Bölge alanlarında örgütlenir.Yani belediyelerde yargı organları bulunmamaktadır. 

Yürütme ve yasama organlarının tüm üyeleri doğrudan seçilir. Hakimler ve diğer mahkeme görevlileri giriş sınavlarını geçtikten sonra atanırlar.  

 

Oy verme, 18 ila 70 yaş arasındaki okur yazar kişiler için zorunludur; okuma yazma bilmeyenler ile 16 ila 18 yaşları arasındaki veya 70 yaşın üzerindekiler için isteğe bağlıdır.

Yasama organı, Temsilciler Meclisi ve Federal Senato'dan oluşan iki meclisli Ulusal Kongredir.

 

81 üyeli senatoda senatörler 8, 513 üyeli Temsilciler Meclisinde milletvekilleri 4 yıl süreyle görev yapmaktadır. 

Brezilya Yüksek Seçik Mahkemesi'ne kayıtlı toplam 33 siyasi parti bulunmaktadır.

Temsilciler Meclisinde otuz , senatoda ise on altı siyasi parti temsil edilmektedir. 

Politikacıların parti değiştirmesi yaygındır ve bu nedenle partilerin sahip olduğu koltukların oranı düzenli olarak değişir.

Üye sayısına göre en büyük partiler Brezilya Demokratik Hareketi (MDB), İşçi Partisi (PT), İlericiler (PP), Brezilya Sosyal Demokrasi Partisi (PSDB), Demokratik İşçi Partisi (PDT), Brezilya İşçi Partisi (PTB), Demokratlar (DEM), Liberal Parti (PL), Brezilya Sosyalist Partisi (PSB) ve Vatandaşlık (CDN). 

Brezilya, 26 eyaletin, Federal Bölgenin ve 5 bin 570 belediyenin ayrılmaz birliğinden oluşan bir Federasyondur.

 

Eyaletler ve belediyeler, kamu hukukuna göre tüzel kişi niteliğine sahiptir. Bu nedenle, herhangi bir vatandaş gibi, 1988 Brezilya Anayasası tarafından belirlenmiş hak ve görevlere sahiptir. Yani, liderlerini ve siyasi temsilcilerini seçerler ve diğer belediyeler, eyaletler veya Birliğin müdahalesi olmadan kamu işlerini yönetirler.

 

Kendini yönetime izin vermek için, Federal Anayasa, federasyonun her birimi tarafından hangi vergilerin toplanabileceğini ve fonların nasıl toplanacağını ve aralarında dağıtılacağını belirler.

 

Eyaletler ve belediyeler, eğer halk oylaması ile karar verilirse bölünebilir veya birleşebilirler. Ancak anayasada belirtildiği üzere federasyondan bağımsız olma hakları yoktur. 

Federatif birimler, birlikte Brezilya Federal Cumhuriyeti'ni oluşturan, kendi hükûmetleri ve anayasalarına sahip özerk alt ulusal kuruluşlardır (özyönetim, öz-denetim ve öz-toplama).

 

Şu anda Brezilya, 26 eyalete ve bir federal bölgeden oluşan, siyasi ve idari olarak 27 federatif birime bölünmüştür.

 

Eyaletlerde yürütme yetkisi, her dört yılda bir seçilen bir vali tarafından kullanılır.

 

Yargı yetkisi, ortak adaleti gözeten birinci ve ikinci derece eyalet mahkemeleri tarafından kullanılır.

 

Federal Bölge, eyaletler ve belediyeler ile ortak özelliklere sahiptir. Eyaletlerin aksine belediyelere bölünemez. Öte yandan, sanki bir eyalet ve belediye gibi vergi toplayabilir.

Belediyeler, Federasyonun en küçük özerk birimleridir. Tüzel kişiliğe ve belirli bir idari özerkliğe sahip bölgesel bir seçim bölgesidir. Her belediyenin kendi siyasi organizasyonunu tanımlayan kendi organik yasası vardır, ancak Federal Anayasa ile sınırlıdır.

 

Belediyelerin bazıları dünyadaki birçok ülkeden daha büyük bir nüfusa sahipken (12 milyondan fazla nüfusa sahip São Paulo şehri), diğerleri ise binden az nüfusa sahiptir. Bazı belediyeler dünyadaki birkaç ülkeden daha büyük bir alana sahiptir (Pará eyaletindeki Altamira belediyesi, 159,696 kilometrekare yüzölçümü ile Yunanistandan daha büyüktür), bazıları ise dört kilometrekareden daha küçüktür.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Sao Paulo - Brezilya

2020 TürkiyeBrezilya.com All rights reserved