Brezilya'ya İhracat Yapmak

Brezilya'da ithalatçı kimdir?

İthalatçı, ithalatını yaptıkları malları Brezilya gümrük bölgesine kendi adına girişini yapan gerçek veya tüzel kişidir. Malların nakliyesinin ithalatçı tarafından ya da üçüncü şahıslar aracılığı ile yapılması önemli değildir. 

İthalat vergi beyannamesinde yer alan, ithalat beyanını tescil eden vergi mükellefidir. İthalatçı, tüm gümrük vergileri faturasının (eksik veya hasardan kaynaklanan) ödenmesinden kanunen sorumludur. 

Brezilya'ya ithalat yapacak şirketin ithalat ihracat işlemlerinin şirketin kuruluş faaliyetlerinde belirtilmiş olması ve yasal olarak şirket vergi numarasında (CNPJ) herhangi bir engel olmaması gerekmektedir. 

RADAR - SISCOMEX sistemi

25 Eylül 1992'de kurulan Entegre Dış Ticaret Sistemi (Siscomex), dış ticaret işlemlerinin kayıt, izleme ve kontrol faaliyetlerini tek ve otomatik bir bilgi akışı yoluyla entegre edilmesinden sorumlu bilgisayar ortamındaki kayıt sistemidir. Bürokrasiyi önemli ölçüde azaltan Siscomex, oluşturlan tek bilgi akışı sayesinde de yolsuzluk ve sahtekarlıkların önüne geçmiştir. Örneğin, bir kuruma bilgi verirken, diğerine farklı bir bilgi sağlamak mümkün değildir.

Siscomex'de yetkili makamlar:

Sistemin kendi yetki alanları dahilinde yönetilmesinden, sürdürülmesinden ve geliştirilmesinden sorumlu yetkili makamlar::

 

 • Brezilya Federal Vergi İdaresi - RFB, Gümrük ve vergi alanlarından sorumlu;

 • Dış Ticaret Sekreterliği - SECEX, İdari alandan sorumlu; ve

 • Brezilya Merkez Bankası - BACEN, finans ve döviz alanlarından sorumludur.

 • Tarım, Hayvancılık ve Tedarik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Brezilya Çevre ve Yenilenebilir Doğal Kaynaklar Enstitüsü IBAMA gibi kurumlar belirli malların idari / ticari aşamada ithalat / ihracat sürecini onaylamaktan sorumludur

Siscomex Sistemine kimler erişebilir?

 • Siscomex Import'un ana kullanıcıları:

 • Gümrük: AFRFB, ATRFB ve diğer gümrük yetkilileri;

 • SECEX, BACEN: idari kontrol ve döviz işlemleri;

 • İthalatçı;

 • Ambar: Gümrük Antreposu (RA);

 • Taşıyıcı: uluslararası rotadaki kargo taşıyıcısı ve / veya gümrük transit taşıyıcısı.

İthalatçının, şirket kurulumunu tamamladıktan sonra, ister şahıs ister tüzel kişi olsun, Siscomex sistemini kullanabilmek için RADAR lisansı veya şifresi olarak da bilinen izni almak için Federal Vergi İdaresi (Receita Federal) birimine başvurması gerekir.

SISCOMEX RADAR Çeşitleri

Siscomex'de Radar kaydı bireysel ve kurumsal olmak üzere ayrılmaktadır. 

1. Bireysel RADAR Kaydı:

Kendi tüketimleri için ithalat yapmak isteyen bireyler içindir. 

2. Kurumsal RADAR Kaydı:

Kurumsal RADAR Kaydı ithalat limitlerine göre üçe ayrılmaktadır.

1) Ekspres RADAR Kaydı:

Her 6 aylık dönemde toplam 50.000 USD limitini geçmeden sınırsız sayıda ithalat yapmak isteyen şirketler için uygundur.

2) Sınırlı RADAR Kaydı: 

Her 6 aylık dönemde 150.000 USD ithalat limitini geçmeden sınırsız sayıda ithalat yapmak isteyen şirketler için uygundur.

3) Sınırsız RADAR Kaydı:

Sınırsız RADAR kaydı, her 6 aylık dönemde 150.000 USD üzerinde ithalat yapmayı hedefleyen şirketler içindir.

İTHALAT LİSANSI

İthal edilecek bazı ürünler için İthalat Lisansı alınması gerekebilir. İthal edilecek ürün için lisansa gerek olup olmaığı siscomex sisteminden öğrenilebilir.

İthalatı Lisanssız Yapılan Ürünler

Bir ürünün ithalatı için lisans gerekmiyorsa, sadece ithalat beyanı yapılır. Fuarlara getirilen ürünler, hibe edilen ürünler, antrepo rejimi veya geçici ithalat yöntemi ile ithal edilen ürünler, garanti kapsamında ithal edilen ürünler, örnekler ve yatırım malları gibi bazı ürünler lisansa gerek duyulmadan doğrudan ithalat beyanı ile ithal edilebilir.

İthalatı Otomatik Lisansa Tabi Ürünler

Otomatik lisanss Siscomex sisteminden başvuru yapılmaktadır ve başvurudan sonraki 10 iş günü içerisinde verilmektedir. Lisanslar Dış Ticaret Operasyon Bölümü DECEX'in değerlendirmesinin ardından verilmektedir.  

İthalatı Otomatik Olmayan Lisansa Tabi Ürünler

Otomatik olmayan lisans için Siscomex üzerinden başvuru yapılmakta ve DECEX veya ilgili kuruluş tarafından yapılan değerlendirme sonucunda lisans verilmektedir. Başvurudan sonra 60 gün içerisinde lisans verilmektedir. Lisans alındıktan sonra 90 gün içinde ürünün nakliye işleminin başlaması gerekir. Aksi taktirde ithalat lisansı geçersiz olur. Nakliye için geç kalındıysa, 90 gün bitmeden süre uzatma talep edilebilir. Nakliye işleminin başlamasında sonraki 90 gün içinde ürünün gümrük işlemlerinin yapılması gerekir. 

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram

Sao Paulo - Brezilya

2020 TürkiyeBrezilya.com All rights reserved