Brezilya'nın Dış Ticareti

2019 yılı rakamlarına göre 224 milyar dolarlık ihracatıyla dünyada 26. sırada bulunan Brezilya, 177 milyar dolarlık ithalatıyla ise 29. sıradadır.

 

Brezilya, Arjantin, Uruguay ve Paraguay ile birlikte 1991 yılında kurulan Güney Ortak Pazarı’nın (MERCOSUR) üyelerinden birisidir. 

 

MERCOSUR, üyeler arasında ticareti serbestleştirmek için gümrük tarife indirimlerini içeren bir programdır. 

 

MERCOSUR’un üyeleri dışında Kolombiya, Mısır, İsrail, Peru, Bolivya ve Şili ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bulunmaktadır. 

MERCOSUR Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ile STA imzalamış olmasına rağmen henüz yürürlüğe girmemiştir. 

 

Brezilya, birincil pazarı olan Amerika kıtası ve Avrupa Birliği’nin yanı sıra Orta Doğu ve Körfez ülkeleri, Afrika ve Asya pazarlarında da ihracat hacmini önemli ölçüde artırmıştır.

Brezilya’nın ülkelere göre ithalatı

Brezilya’nın 2019 yılında ithalat yaptığı ülkelere baktığımız zaman 35 milyar 270 milyon dolarla yüzde 20’lik paya sahip olan Çin’i, 30 milyar 413 milyon dolarlık ihracat ve yüzde 17’lik pazar payıyla ABD takip ediyor. Brezilya’ya en çok ihracat yapan diğer ülkeler sırasıyla Arjantin, Almanya, Güney Kore, Hindistan, Meksika, Japonya, İtalya ve Rusya’dır.

 

Türkiye % 0,3 pazar payı ile Brezilya’ya ihracat yapan ülkeler sıralamasında 44. sırada yer almaktadır.

Son Haberler

Brezilya’nın ithalatını yaptığı başlıca ürünler

Brezilya’nın 2019 yılında ithalatını yaptığı başlıca ürün gurupları mineral yakıtlar ve yağlar, elektrikli makina ve cihazlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletleri motorlu kara taşıtları ve bu taşıtlar için aksam ve parçaları, organik kimyasallar, gübreler, plastik ve mamulleri ve eczacılık ürünleridir.  

 

İthalatı yapılan başlıca ürünlere baktığımız zaman ise petrol yağı, otomobiller, motorlu kara taşıtları için aksam ve parçalar, sondaj ve üretim platformları, telefon cihazları, elektronik devreler, haşarat öldürücüler, dozlandırılmış ilaçlar, kimyasal gübreler, borular ve aşıları görmekteyiz.

Brezilya’nın ülkelere göre ihracatı

Brezilya’nın 2019 yılında gerçekleştirdiği ihracat rakamlarına baktığımız zaman ilk iki sırada yine Çin ve ABD yer almaktadır. Çin 63 milyar dolarlık ithalatı ile Brezilya’nın toplam ihracatının %28’ini gerçekleştirmektedir. ABD 30 milyar dolar ile Brezilya’nın ihracatında %13, Hollanda % 5, Arjantin % 4, Japonya % 4, Şili % 4, Meksika % 4 ve Almanya % 4’lük paya sahiptir.

 

Türkiye yaklaşık 2 milyar dolarlık ithalat ve % 1 pay ile Brezilya’nın ihracatında 26. sırada yer almaktadır. 

Brezilya’nın ihracatını yaptığı başlıca ürünler

Brezilya’nın 2019 yılı ihracatında başlıca ürün grupları motorlu kara taşıtları, mineral yakıtlar ve yağlar, yağlı tohum ve meyveler, saman ve kaba yem, metal cevheri, etler ve yenilebilir sakatatlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, demir ve çelik ve hububatlar ilk sıralarda yer almaktadır. 

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Sao Paulo - Brezilya

2020 TürkiyeBrezilya.com All rights reserved