Etimoloji - "Brezilya" kelimesi nereden geliyor

​"Brezilya" teriminin etimolojik kökenlerini anlamak zordur.

Brezilyalı filolog Adelino José da Silva Azevedo 1967'de yayınladığı "Bu İsim. Brezilya" (Este Nome. Brazil) isimli kitabında "brazil"in Kelt kökenli bir kelime (bulutlar arasında görülen bir "zevkler ülkesinden" bahseden bir efsane) olduğunu öne sürerken, aynı zamanda terimin en uzak kökenlerinin antik Fenikelilerin dilde bulunabileceği konusunda uyarmaktadır.

Yaygın inanışa göre "Brasil" adı, kumaşların boyanmasında kullanılan bir ağaç türüne verilen "pau-brasil" den (kızılağaç) türemiştir. Kızılağaç, koyu kırmızı bir boya ürettiği için, Avrupa tekstil endüstrisi tarafından çok değerliydi. Brezilya kıyılarında bol miktarda büyüyen bir ağaç olan kızılağaç, Brezilya'dan ticari olarak kullanılan ilk üründü. Brasil kelimesinin etimolojisi çoğunlukla brasa ("köz") ve -il sonekinden oluşan "köz gibi kırmızı" olarak gösterilir. 

Kumaşların boyanmasında kullanılan bir ağaç olan pau-brasil (kızılağaç)

16. yüzyıl boyunca, Brezilya kıyılarındaki yerli halklar (çoğunlukla Tupiler) tarafından büyük miktarlarda kızılağaç hasat edildi ve bu kereste, çeşitli Avrupa tüketim malları karşılığında Avrupalı ​​tüccarlara satıldı.

 

Arazinin resmi Portekiz adı "Kutsal Haç Ülkesi" (Terra da Santa Cruz) olarak orijinal Portekiz kayıtlarında yer almaktadır. Ancak Avrupalı ​​denizciler ve tüccarlar kızılağaç ticareti nedeniyle burayı genellikle "Brezilya Toprakları" (Terra do Brasil) olarak adlandırdılar. Bazı ilk denizciler burayı "Papağanlar Ülkesi" olarak da adlandırdılar.

 

Paraguay'ın resmi dili olan Guarani dilinde Brezilya "Pindorama" olarak adlandırılır. Bu, yerli halkın bölgeye verdiği, "palmiye ağaçları diyarı" anlamına gelen addır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Sao Paulo - Brezilya

2020 TürkiyeBrezilya.com All rights reserved