Brezilya'da Şirket Kurmak

Türk yatırımcı, Brezilya'da basit şirket veya en az bir ortak olmak koşulu ile bir limited şirket veya anonim şirket kurabilir. Yatırımcının tek başına basit şirket kurması için yatırım vizesini almış olması gerekir. Yatırım vizesi uzun süreçli bir işlem olduğu için, yatırımcı vizesini almadan önce Brezilya'da mevcut olan bir şirketin hisselerini veya tamamını satın alabilir. 

 

Yatırımcı, yatırım vizesi alınmadan önce ancak Brezilya'da yasal bir temsilci vasıtası ile bir şirkete ortak olabilir.

Yasal temsilci

 • Brezilya'da yerleşik bir avukat

 • Brezilya vatandaşı

 • Brezilya'da oturum ve çalışma izni olan bir kişi olabilir. 

Bu durumda, şirkete ait imza yetkisi, girişimci yatırım vizesini alıp yetkileri geri alana kadar belirli bir süre yasal temsilcide olacaktır. 

Bu açıdan, yasal temsilci ile güven ilişkisi çok önemlidir. 

Yatırımcı vizesi alındıktan sonra tüm yetkiler girişimciye devredilebilir. Girişimci tüm yetkileri alsa bile, şirkette ikinci bir ortak olması gerekmektedir. 

YATIRIM VİZESİ

Uzun süreli yatırım vizesi Brezilya Çalışma Bakanlığı tarafından Ulusal Göçmenlik Konseyi'nin görüşü alınarak verilebilmektedir. 

Yabancı girişimcinin önceden oturum izni olacak şekilde yatırım vizesi alabilmesi için aşağıdaki şartları karşılaması gerekmektedir. 

 • Yatırım Planı sunularak 500.000 Brezilya Reali veya üzerinde bir tutarda yatırım yapılacağının kanıtlanması

 • Yeni kurulan veya mevcut bir şirket olması

 • Ülkede iş ve gelir yaratma potansiyeli olması

Brezilya Çalışma Bakanlığı bazı özel şartlar altında 150.000 Brezilya Realinin altında olmamak kaydıyla 500 binden düşük miktarlardaki yatırımlar için de vize verebilmektedir:

 • Bir kamu kuruluşundan inovasyonu desteklemeye yönelik finansman almiş olmak

 • Bir teknolojik parkta yer almak

 • Pazara sunulacak ürün veya hizmetin özgünlük derecesi, değer yaratma potansiyeli 

 

Yani, yatırımın Brezilya'da sağlayacağı istihdam, sosyal getirileri, teknolojik getirileri hesaba katılmaktadır. 

Yatırımcının, her 3 yılda bir yatırımların bilançosunu sunması ve gelecek ile ilgili yatırım planlarını vermesi gerekmektedir

ADIM ADIM BREZİLYA'DA ŞİRKET KURMAK

1. Şirket Türüne karar verin

Brezilya'da Limited Şirket veya Anonim Şirket olarak yeni bir şirket kurabilirsiniz.​​

Limited Şirket

 • Limited şirket kurarken iki ortak (gerçek veye tüzel kişi) gerekirken, Brezilya'da oturum izni olmayan ortakların oturum izni olan birisi tarafından temsil edilmesi gerekir. 

 • Limited şirkette asgari sermaye zorunluluğu yoktur. 

 • Limited şirket yıllık mali tablolarını yayınlamak zorunda değildir.

 • Limited şirket en çok tercih edilen şirket türüdür, çünkü kurulumu daha kolaydır ve ortakların sorumluluğu sermaye payı kadardır. 

Anonim Şirket

Yönetim Kurulu tarafından idare edilen Anonim şirketlerde kurulda en az 3 kişi bulunması gerekir. Brezilya'da oturum izni olmayan yöneticilerin Brezilya'da faaliyet gösteren avukatlar tarafından temsil edilmeleri gerekir. 

Anonim şirkette asgari sermaye zorunluluğu yoktur.

Anonim şirketler yıllık mali tablolarını yayınlaması ve her yıl mali denetimden geçmesi gerekir.

Limited ve Anonim şirketlerin yabancı pay sahiplerinin ve yasal temsilcilerinin Brezilya Merkez Bankası veri tabanına kayıt edilmesi gerekir. Bu kayıt sayesinde şirket

 • Elektronik Döviz Kayıt Sistemi

 • Finansal İşlemler Kaydı

 • Yabancı Sermaye Kaydı

sistemlerine kayıt olabilir.

2. Şirket Faaliyet Alanı, İsmi ve Yerini belirleyin

Şirket isminde faaliyet alanı belirtilmek gerekir ve Portekizce olmak zorundadır.

Şirketin tabi olacağı vergi ve iş kanunları faaliyet alanına göre değiştiği için şirket faaliyet alanının doğru bir şekilde belirlenmesi gerekir.

Şirket faaliyet alanına göre şirket kurulumunun yapılacağı yerin uygunluğunun belediyenin Şirket Kayıt ve Lisanslama Sisteminden sorgulanması gerekir.

3. Şirketi Federal Gelir İdaresine kayıt edin

Şirketi online olarak Federal Gelir İdaresi (Receita Federal) sistemine kayıt edebilirsiniz. Kayıt işlemini tamamladıktan sonra Şirket Tüzel Kişilik Vergi Numarasını (CNPJ - Cadastro National de Pessoas Juridicas) alırsınız. 

4. Şirketi Eyalet Ticaret Sicil Odasına kayıt edin

Şirketi Eyalet Ticaret Sicil Odasına kayıt ederek Şirket Kayıt Numarası (NIRE - Numero de Identificaçao do Registro) alırsınız.

5. Şirketi Eyalet Vergi Sistemi ve Sosyal Güvenlik Sistemine kayıt edin

Şirket vergi numaranızı ve şirket kayıt numaranızı aldıktan sonra, şirketi Eyalet Vergi Sistemi (ICMS - Imposto Sobre Circulaçao  de Mercadorias e Serviços) ve Sosyal Güvenlik Sistemine (INSS - Instituto Nacional do Seguro Social) kayıt etmeniz gerekir.

6. Şirketi Belediye Vergi Sistemine kayıt edin

Şirketi internet üzerinden Belediye Vergi Sistemine kayıt ettirmeniz gerekiyor. 

7. E-Fatura sistemini kullanabilmek için Dijital Sertifika alır

Şirketin E-Fatura sistemini kullanabilmesi için Dijital Sertifika alması gerekir. 2 gün içinde çıkan dijital sertifika 1 ile 3 yıl arası geçerliliğe sahiptir. 

8. Şirketin Belediye İşletme Lisansını alın

Şirketin ticaret, sanayi veya hizmet sektöründe faaliyette bulunabilmesi için bulunduğu bölge belediyesinden Belediye İşletme Lisansı almanız gerekir. 

9. Belediye Denetim Ücretini ödeyin

Şirketin belediye kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, şirket faaliyeti ve çalışan sayısına göre değişen, yıllık Belediye Denetim Ücretini ödemeniz gerekir. 

10. Şirket çalışanlarını Sosyal Entegrasyon Programına kayıt edin

Şirket çalışanlarını online olarak kaydını edebileceğiniz Sosyal Entegrasyon Programı, çalışanları sosyal sigorta sistemine kayıt ederken gerektiği taktirde İşsizlik Garanti Fonundan yaralanabilmelerini sağlar. 

11. Şirket çalışanlarını Çalışma Bakanlığına bildirin

Brezilya iş kanununa göre, işe aldığınız veya işten çıkardığınız çalışanları 7 gün içerisinde Çalışma Bakanlığına bildirmeniz gerekir

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram

Sao Paulo - Brezilya

2020 TürkiyeBrezilya.com All rights reserved